Osocze bogatopłytkowe

Znajdujesz się w:

Osocze bogatopłytkowe-Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza.Otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pobranej z żyły, bezpośrednio od pacjenta przed zabiegiem.Krwinki płytkowe uwalniają siedem podstawowych czynników wzrostu: trzy izomery PDGF (αα,ββ,αβ), TGF-β1, TGF-β2, VEGF oraz EGF. Osocze bogatopłytkowe zawiera również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibrynę, fibronektynę oraz vitronektynę.